loadingimg

Wczytuję dane...

Logowanie za pomocą kont zewnętrznych:

/
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Płatności i dostawa

PŁATNOŚCI

Przedpłata 100% na rachunek bankowy:

Robin Podłogi Obiektowe Sp. z o.o.

ING Bank Śląski - oddział w Warszawie ul. Powsińska 64A, 02-903 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 07 1050 1025 1000 0090 8038 7534Na poleceniu przelewu lub blankiecie pocztowym należy wpisać numer zamówienia otrzymany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
Czas realizacji: określony zostaje po uprzedniej rozmowie telefonicznej lub kontakcie mailowym.

Składanie zamówień i płatności

1.  Zamówienia można składać poprzez:
     - koszyk znajdujący się na stronach Sklepu,
     - e-mail, wysyłając zamówienie na adres: olsztyn@robin-wykladziny.pl
     - dzwoniąc pod numer (+48) 507 936 809

2.  Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, z wyjątkiem zamówień telefonicznych, które są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

3.  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu http://sklep.robin-wykladziny.pl/ jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie do nas - poprzez kliknięcie opcji ZATWIERDŹ w koszyku. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez użytkownika sieci Internet, zawierana jest umowa sprzedaży i zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

4.  W przypadku zamówień składanych poprzez e-mail sporządzany jest dokument "Pro Forma", dostarczany Kupującemu drogą elektroniczną. Stanowi on potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz utrwalenie istotnych postanowień zawieranej umowy. W zależności od wybranej formy płatności może stanowić on podstawę dla Kupującego do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony towar. Dokument "Pro Forma" zawiera numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń z ROBIN Podłogi Obiektowe.

5.  Wszystkie ceny produktów podane na stronie http://sklep.robin-wykladziny.pl/ są wyrażone w PLN, zarówno w wartości netto jak i brutto (zawierają podatek VAT).

6.  Cena danego towaru przedstawiona jest na stronie produktu (a także w koszyku) i jest znana Kupującemu, przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie zamówienia (w koszyku), po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności, przed zawarciem umowy sprzedaży.

8.  Forma płatności to: przelew bankowy

Koszt i czas dostawy

1.  Sklep dostarcza zamówione towary do kupującego wyspecjalizowaną firmą kurierską. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. W takim przypadku prosimy o uprzednie uzgodnienie z ROBIN Podłogi Obiektowe terminu jego odbioru.

2.  Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które w zależności od wybranego produktu obliczane są przez oprogramowanie Sklepu na stronie zamówienia (w koszyku). Koszt dostawy dotyczy przesyłek krajowych i nie obejmuje usługi wniesienia towaru.

3.  Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym.
Dostawa możliwa jest do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

2.  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, chyba że co innego wynika ze złożonych przez Kupującego względem Sprzedającego oświadczeń. Dane te chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

3.  Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia, są następujące:
a) imię
b) nazwisko
c) ulica
d) nr budynku
e) nr lokalu
f) kod pocztowy
g) miejscowość
h) telefon dla kuriera
i) telefon zamawiającego
j) adres e-mail

4.  Podanie przez Kupujących wymienionych w ustępie poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

5.  Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa wystarczy wysłać do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej olsztyn@robin-wykladziny.pl albo wysłać do Sprzedającego list na wskazany w §1 adres jego siedziby.

6.  W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego również w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie (newsletter).